rol din finanse dla rolnictwa

Jakie kredyty najczęściej biorą rolnicy

Na pytanie „Czy państwa gospodarstwa rolne są finansowane za pomocą kredytów?”, większość badań przedstawia przewagę na rzecz odpowiedzi twierdzącej, w stosunku 3/2. Oznacza to, że na trzy gospodarstwa rolne w Polsce, aż dwa potrzebują do funkcjonowania finansowania zewnętrznego. Jeśli już takowe kredyty są potrzebne, to jakie formy finansowania są najczęściej używane przez rolników? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w kilku zdaniach poniżej.

Gospodarstwo rolne swój główny, a czasami jedyny, przychód, generuje podczas sezonu. Pozostały czas w roku jest pochłonięty wydatkami na potrzeby bieżące, w akompaniamencie braku widocznego obrotu oraz zysku. Jest to prawdziwy sprawdzian dla gospodarstwa, który w wielu przypadkach byłby niemożliwy do przetrwania, bez możliwości finansowania zewnętrznego w formie kredytu. W ten sposób dochodzimy do konkluzji, iż wydatki związane z finansowaniem potrzeb bieżących pochłaniają lwią część budżetu całego gospodarstwa rolnego i są bardzo często wspierane za pomocą kredytów na bieżącą produkcję rolną.

Bardzo częstym przypadkiem jest również chęć dostosowania swojej produkcji do wymagań oraz trendów, które wyznacza rynek lub próba zmniejszenia kosztów bieżących, które jak już wcześniej wspominaliśmy pochłaniają bardzo dużą część budżetów gospodarstw rolnych na terenie Polski. W tym celu rolnicy decydują się na kredyty dla rolników pod hasłem kredyt inwestycyjny.

Mimo faktu, że aż 60% rolników deklaruje problemy finansowe swoich gospodarstw rolnych to jedynie 30% rolników finansuje swoje gospodarstwa za pomocą kredytów. Większość, bo aż 70%, stara się rozwiązać swój problem nie zaciągając kredytu w banku i czeka na najbliższe dochody, bierze pożyczkę u rodziny lub czerpie ze swoich oszczędności.


Dodaj komentarz