O ubezpieczeniach dla rolników

Wśród rodzajów ubezpieczeń wyróżnić możemy ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Wśród mich są ubezpieczenia, które zakłady ubezpieczeń przygotowały z myślą o konkretnych grupach klientów. Należą do nich rolnicy.


Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników to polisa od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne OC. Ubezpieczenie to każdy rolnik powinien (wielu tego nie robi) wykupić pod koniec starego na początku nowego roku kalendarzowego. Na ubezpieczenia rolne składają się także te, które rolnicy mogą, ale nie muszą wykupywać. Od jakich zdarzeń mogą chronić rolników ubezpieczenia dobrowolne?

Klimat w naszym kraju zmienia się już od kilku lat, jest coraz bardziej dynamiczny. Powoduje to, że coraz częściej występują na terenie Polski szczególnie w okresie letnim huraganowe wiatry. Z kolei w okresie wiosenno-letnim coraz częściej dochodzi do podtopień – powodzie zdarzają się na szczęście rzadko. Każde z tych zjawisk meteorologicznych może doprowadzić do zniszczenia całego lub części majątku. Zniszczeniu mogą ulec także uprawy. Stąd też rolnicy powinni zastanowić się, czy wykupienie dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia jest rzeczywiście zbyt dużym obciążeniem finansowym? Wysokość składek nie jest wysoka, a można zyskać spokojną głowę.

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy wykupią ubezpieczenie? Wykupując polisę ubezpieczyciel wypłaci im odszkodowanie, jeśli poniosą szkody związane z:

  • intensywnymi opadami deszczu;
  • upadkiem drzew lub masztu;
  • szkodami, które wyrządził huragan;
  • zalaniem;
  • naporem śniegu;
  • dymem i sadzą.

Rolnicy, którzy zdecydują się wykupić polisę mogą ubezpieczyć nie tylko swoje uprawy i budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Polisa może obejmować ochroną także małą architekturę ogrodową, kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne.
Ubezpieczenie dobrowolne nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi. Warto jednak pamiętać, że płacąc niewysokie składki zabezpieczamy swój majątek przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń losowych.