Kredyt nawozowy: najważniejsze informacje

Jednym z najważniejszych rodzajów kredytów jest kredyt obrotowy dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej, czyli tak zwany kredyt nawozowy.

Jest on w głównej mierze przeznaczony na zakup środków niezbędnych w produkcji rolnej. Mowa między innymi o nawozach, środkach ochrony roślin, pasz, paliwach, a także materiałach siewnych.

Kwota kredytu nawozowego

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej nie ma określonej maksymalnej kwoty. Jest ona jednak uzależniona przede wszystkim od wielkości użytków rolnych.

W zależności od banku, kredyty tego typu są udzielane na okres około dwunastu miesięcy. Co ważne jednak, jeśli kredytobiorca chciałby wybrać stałą opcję oprocentowania, wówczas okres kredytowania nie może być dłuższy niż sześć miesięcy.

Rozliczenie z bankami

Kredyt obrotowy dla rolników – w większości banków – wymaga rozliczenia się z placówką, czyli przedstawienia faktur VAT, które potwierdzą zrealizowane przedsięwzięcia oraz zakup odpowiednich potrzeb, zgodnych z celem kredytu.

Spłata kredytu

W przypadku spłaty kredytu, raty odsetkowe są płatne kwartalnie. Jeśli jednak chodzi o kapitał – ten spłaca się jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Formy zabezpieczenia kredytu obrotowego dla rolników

Banki bardzo często wymagają od kredytobiorców form zabezpieczenia kredytów, które są powiązane ze środkami trwałymi. Oprócz tego, istnieją inne sposoby zabezpieczeń spłat zadłużeń. Wśród nich znaleźć można między innymi:
– weksel in blanco,
– depozyt bankowy,
– kaucja pieniężna,
– zastaw rejestrowy,
– zastaw zwykły,
– zastaw finansowy.

Jak ubiegać się o kredyt obrotowy dla rolników?

Przede wszystkim, aby ubiegać się o kredyt obrotowy dla rolników, należy złożyć odpowiedni wniosek do wybranego banku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, wymieniony na stronie placówki.